Buitenaards snel en efficiënt

Buitenaards snel en efficiënt

Sneller besluiten nemen & meer resultaten

Staat december bij jou in het teken van terugkijken? Of gebruik je de periode rond de feestdagen om na te denken over wat je de komende jaren met je bedrijf wilt bereiken? Dan kan het heel nuttig zijn om daar eens op een andere manier naar te kijken om zo te bepalen wat je volgende stap kan zijn. Ik help je daar graag bij, bijvoorbeeld door middel van een Lightning Decision Jam (LDJ).

Prioriteer je uitdagingen en oplossingen

Zijn er genoeg ideeën om de bedrijfsprocessen te verbeteren, maar ontbreken tijd en overzicht om de echt goede oplossingen eruit te pikken? Of loop je tegen een probleem aan waar je even geen oplossing voor ziet? Met een LDJ bepaal je eenvoudig en snel welke ideeën je het eerst moet onderzoeken of hoe je een probleem aan kunt pakken. Door sneller beslissingen te nemen, ben je in staat om sneller stappen te zetten.

Wat is een Lightning Decision Jam?

Lightning Decision Jam, het heeft wel iets swingends. Het klinkt ook veel beter dan gestroomlijnd besluitvormingsproces, want dat is het, niet meer en niet minder. Het levert je geen kant en klare oplossing op, het zet je wel op het juiste spoor om je vraagstuk concreet aan te pakken.

Een LDJ is een onderdeel van de Design Sprint. Het is een creatieve manier om te zoeken naar oplossingen voor een probleem. Voorbeeldje: denk maar eens aan al die ideeën die je in je hoofd hebt. Alle ingevingen uitvoeren is niet mogelijk en vaak zijn ze ook niet allemaal even praktisch. Het is ook zonde om er helemaal niets met de ideeën te doen. Door middel van een LDJ bepaal je eenvoudig welke ideeën kunnen bijdragen aan je doelen en welke dan het eerst opgepakt moet(en) worden.

Ander voorbeeld: je bedrijf groeit waardoor bepaalde processen gaan knellen. Met een LDJ haal je knelpunten boven water en vervolgens kun je nadenken over oplossingen.

Lightning Decision Jam Loop Hoe werkt een Lightning Decision Jam? Met een groep van minimaal drie mensen, liefst meer, uit je bedrijf maak je een ‘loop’: note – stick – vote – prioritise – note – stick – enzovoort. That’s it! Oké, dat is een beetje kort door de bocht misschien, dus ik loop de stappen even langs. Iedere deelnemer schrijft positieve en negatieve gedachten met betrekking tot een vraagstuk op (Note). Hang alle notities voor iedereen zichtbaar op (Stick). De negatieve punten worden geordend door erop te stemmen (Vote). Kies uit de problemen met de meeste stemmen een top drie (Prioritise). Voor die top drie kun je dan door middel van een nieuwe loop oplossingen gaan bedenken en die ga je dan beoordelen op haalbaarheid. De oplossing die met de minste moeite het grootse effect sorteert kun je dan verder uit gaan werken, bijvoorbeeld door middel van een Design Sprint. Zelf een Lightning Decision Jam houden? Even tijdens een werkoverleg een LDJ doen en je kunt aan de slag. Dat kan, maar met de volgende kanttekening: hoewel het eenvoudig lijkt, is het toch niet zo makkelijk om zo’n proces zelf te doen. Ik weet zeker dat er ook binnen jouw bedrijf ‘blinde vlekken’ zijn, dingen die je gewoon zelf niet ziet. Daarom is het verstandig om een LDJ te laten begeleiden door een buitenstaander. Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan met deze werkwijze, waardoor ik vaak aanvoel dat er meer speelt dan er op dat moment boven komt en dat kan juist de missing link zijn. In dit artikel lees je een korte beschrijving. Ik heb de Lightning Decision Jam verder uitgewerkt in een presentatie, vraag de pdf hier aan.
Lightning Decision Jam Loop

Hoe werkt een Lightning Decision Jam?

Met een groep van minimaal drie mensen, liefst meer, uit je bedrijf maak je een ‘loop’: note – stick – vote – prioritise – note – stick – enzovoort. That’s it!

Oké, dat is een beetje kort door de bocht misschien, dus ik loop de stappen even langs. Iedere deelnemer schrijft positieve en negatieve gedachten met betrekking tot een vraagstuk op (Note). Hang alle notities voor iedereen zichtbaar op (Stick). De negatieve punten worden geordend door erop te stemmen (Vote). Kies uit de problemen met de meeste stemmen een top drie (Prioritise).

Voor die top drie kun je dan door middel van een nieuwe loop oplossingen gaan bedenken en die ga je dan beoordelen op haalbaarheid. De oplossing die met de minste moeite het grootse effect sorteert kun je dan verder uit gaan werken, bijvoorbeeld door middel van een Design Sprint.

Zelf een Lightning Decision Jam houden?

Even tijdens een werkoverleg een LDJ doen en je kunt aan de slag. Dat kan, maar met de volgende kanttekening: hoewel het eenvoudig lijkt, is het toch niet zo makkelijk om zo’n proces zelf te doen. Ik weet zeker dat er ook binnen jouw bedrijf ‘blinde vlekken’ zijn, dingen die je gewoon zelf niet ziet. Daarom is het verstandig om een LDJ te laten begeleiden door een buitenstaander. Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan met deze werkwijze, waardoor ik vaak aanvoel dat er meer speelt dan er op dat moment boven komt en dat kan juist de missing link zijn.

In dit artikel lees je een korte beschrijving. Ik heb de Lightning Decision Jam verder uitgewerkt in een presentatie, vraag de pdf hier aan.

Lightning Decision Jam Guide

Vraag de gratis Whitepaper aan

Next-level Decision Making:

Next-level Decision Making:

Faster decisions & more results

Where will you go with your company in the next few years? If you’re asking yourself this question, you’ll need a way to figure out what the next big step will be. We help companies with these sorts of matters on a daily basis with all sorts of techniques. One of them is the Lightning Decision Jam (LDJ).

Prioritize your challenges and solutions

Are there more than enough ideas to improve company processes but are you lacking the time and oversight to cherrypick the best solution? Are you running into a challenge to which you see no fix? Or do you keep running into the same problem over and over again? With a Lightning Decision Jam you quickly decide which challenge to start with and which solution you should try first. By making faster decisions, you’re able to move quickly and stay agile.

What is a Lightning Decision Jam?

Lightning Decision Jam, it does have a ring to it. It sounds a lot sexier than a streamlined decision-making process. Because that’s what it is. Nothing more, nothing less. It doesn’t give you a ready-to-go solution, but it does point you in the right direction and helps you to find the first step to take!

Lightning Decision Jams are a part of the Design Sprint 2.0 process. They’re a creative way to prioritize challenges and solutions. An example: Think about all the ideas in your head. Simply starting to execute them isn’t very practical. It would also be a waste not to act on these ideas. By running an LDJ, you’ll define and order your challenges. By prioritizing them, you’ll know which one to start with. You do the same for the solutions to these challenges.

Another example: your company grows, which causes certain processes to pinch. With an LDJ you identify bottlenecks and then you can think about solutions.

Lightning Decision Jam Loop Hoe werkt een Lightning Decision Jam? Met een groep van minimaal drie mensen, liefst meer, uit je bedrijf maak je een ‘loop’: note – stick – vote – prioritise – note – stick – enzovoort. That’s it! Oké, dat is een beetje kort door de bocht misschien, dus ik loop de stappen even langs. Iedere deelnemer schrijft positieve en negatieve gedachten met betrekking tot een vraagstuk op (Note). Hang alle notities voor iedereen zichtbaar op (Stick). De negatieve punten worden geordend door erop te stemmen (Vote). Kies uit de problemen met de meeste stemmen een top drie (Prioritise). Voor die top drie kun je dan door middel van een nieuwe loop oplossingen gaan bedenken en die ga je dan beoordelen op haalbaarheid. De oplossing die met de minste moeite het grootse effect sorteert kun je dan verder uit gaan werken, bijvoorbeeld door middel van een Design Sprint. Zelf een Lightning Decision Jam houden? Even tijdens een werkoverleg een LDJ doen en je kunt aan de slag. Dat kan, maar met de volgende kanttekening: hoewel het eenvoudig lijkt, is het toch niet zo makkelijk om zo’n proces zelf te doen. Ik weet zeker dat er ook binnen jouw bedrijf ‘blinde vlekken’ zijn, dingen die je gewoon zelf niet ziet. Daarom is het verstandig om een LDJ te laten begeleiden door een buitenstaander. Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan met deze werkwijze, waardoor ik vaak aanvoel dat er meer speelt dan er op dat moment boven komt en dat kan juist de missing link zijn. In dit artikel lees je een korte beschrijving. Ik heb de Lightning Decision Jam verder uitgewerkt in een presentatie, vraag de pdf hier aan.
Lightning Decision Jam Loop

How does a Lightning Decision Jam work?

With a group of at least three people, preferably more, from your company, you make a “loop”: note – stick – vote – prioritize – note – stick – and so on. That’s it!

Okay, there might be a little more to it, so let’s take it step by step. Every participant writes down positive and negative thoughts with regard to an issue (Note). Hang all notes visible for everyone on (Stick). The negative points are arranged by voting for them (Vote). Choose a top three from the problems with the most votes (Prioritize).

You can then come up with solutions for those top three by means of a new loop and then assess them for feasibility. The solution that has the greatest impact with the least effort, could be a great subject for a Design Sprint.

Want to run a Lightning Decision Jam?

Stuck in a meeting? With an LDJ you’ll get that show on the road. That is possible, but with the following comment: although it seems simple, it is not that easy to do such a process yourself. I’m sure there are “blind spots” within your company too, things that you simply don’t see yourself. That is why it is wise to have an LDJ supervised by an outsider. Over the years I have gained a lot of experience with this method, which means that I often feel that there is more going on than there is at the time and that can be the missing link.

In this article, you will read a short description. I have further elaborated the Lightning Decision Jam in a presentation, request the pdf here.

Lightning Decision Jam Guide

Request your free LDJ Guide